CZAS PRACY ŚWIETLICY

OD 25 WRZEŚNIA 2017 (poniedziałek)

świetlica szkolna czynna będzie do godziny 16.30

—– godzina odjazdu autobusu szkolnego nie ulega zmianie – 14.30 –