DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

naj

       Święto Zmarłych to czas szczególny, odżywają wspomnienia o tych którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły odwiedzają pobliskie cmentarze. Młodsze dzieci, z klas II-III szkoły, zapaliły znicze na największym cmentarzu z okresu I wojny światowej w Pustułce. Z kolei uczniowie klas IV i V udali się na cmentarz ewangelicki w Gałówku Kolonii. Został on założony w 1802r., spoczywa tam członek ewangelicko – katolickiego komitetu budowy szkoły w Gałkówku Kolonii – Adolf Lerke. Społeczność szkolna dokładnie uprzątnęła groby, zapaliła znicze oraz uczciła zmarłych minutą ciszy.

A. Kwiatkowska M. Wysocka