I MIEJSCE W KONKURSIE !!!

narko

                W poniedziałkowy poranek 17 listopada odbył się w naszej szkole „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Problemach Alkoholowych i Narkomanii” przygotowany i przeprowadzony przez psychologów z CENTRUM PROGRES z Koluszek. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy oraz przedstawiciele rodziców. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie i utrwalenie u dzieci postaw sprzyjających abstynencji i zdrowemu stylowi życia, oraz skorygowanie postaw sprzyjających sięganiu po substancje psychoaktywne. W konkursie, który miał formę zabawowo-happeningową, wygrali uczniowie z naszej szkoły choć trzeba podkreślić, że ze względu na tematykę turnieju i wiedzę jaką szóstoklasiści wynieśli z konkursu, wszyscy są zwycięzcami.                                                                                                                                                                                                       A.B.