KAROL SOKOŁOWSKI LAUREATEM OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ

22

      Dnia 11 kwietnia 2018 r. Łódzki Kurator Grzegorz Wierzchowski nagrodził laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Kurator życzył uczniom, by ich olbrzymia wiedza zaowocowała mądrością, dzięki której będą dokonywać w życiu właściwych wyborów. Uroczystość miała miejsce w największej auli „Paragrafu” – okazałej siedziby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród nagrodzonych znalazł się również uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii Karol Sokołowski, który otrzymał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Do konkursu przygotowywał się pod opieką Pani Edyty Bednarek – nauczyciela matematyki. Oprócz specjalnych uprawnień jakie wiążą się z tytułem laureata w/w konkursu uczniowie dostali książki i albumy. Nauczyciele opiekunowie – listy gratulacyjne. Kurator podziękował wszystkim, którzy zorganizowali wojewódzkie konkursy przedmiotowe oraz przygotowali ich uczestników – nauczycielom i rodzicom uczniów, pracownikom Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Kuratorium Oświaty.

konkurs