KLUB WIEWIÓRKA

wie 1

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole został utworzony Klub Wiewiórka, do którego zostały zaproszone dzieci z oddziału przedszkolnego. Pierwsze spotkanie nowych członków Klubu Wiewiórka odbyło się w świeżo zaadaptowanej części szkoły, w której mieści się nowoczesna sala zajęć oddziału przedszkolnego dzieci 5-,6-letnich.

Od października dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej przystąpiły do realizacji programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, który został opracowany przez Polski Czerwony Krzyż. Podczas pierwszego spotkania dzieci zapoznały się z zadaniami jakie będą realizowane w Klubie Wiewiórka.

Należą do nich:

a) kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia    w grupie rówieśniczej,

b) kształtowanie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się,

c)popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ­ profilaktyka oraz podstawy pierwszej pomocy,

d) kształtowanie postaw pro­ekologicznych wśród dzieci,

e) przygotowywanie dzieci do dalszej działalności w PCK.

Członkiem Klubu Wiewiórka może zostać przedszkolak, który:

-                    codziennie rano i wieczorem myje zęby

-                    poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej

dwa razy do roku

-                    codziennie je owoce i warzywa

-                    przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia

-                    aktywnie spędza swój czas

-                    przestrzega zasad bezpieczeństwa

-                    niesie pomoc potrzebującym

-                    szanuje otaczającą przyrodę

Opiekunem Klubu Wiewiórka jest p. Arleta Szczecińska

wie 2