MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ

zdjęcia 2

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ ZNACZENIE WODY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Przedszkolaki „Zerowiaki” oraz przedszkolaki „Krasnale” biorą udział w ogólnopolskim programie „Mamo, Tato, wolę wodę!”. Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców. Informowanie o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wody oraz znaczenia wody dla całego środowiska.

Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Dzięki programowi dzieci zdobywają wiedzę o zdrowym żywieniu i rozwoju, zapoznają się z zachowaniami proekologicznymi. Prowadzone są zajęcia, które mają na celu popularyzację zasad zdrowego życia oraz popularyzację wiedzy na temat znaczenia wody dla człowieka oraz roli wody w przyrodzie, jej właściwości, zastosowań i sposobów oszczędzania. Zdobywają wiedzę dotyczącą znaczenia drzew dla człowieka. Przybliżają dzieciom pojęcie recyklingu opakowań PET. Dzieci w trakcie programu poznają wodnych superbohaterów: Zosię, Krzysia i Zdrojka.