NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Z PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

DSCN0037 małe

      W ubiegłym roku nasza szkoła wzbogaciła sie o dwie nowoczesne tablice interaktywne wraz z ultrakrótkoogniskowymi projektorami. Dofinansowanie w kwocie ponad 14000 zł na zakup tablic pochodziło z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktyna Tablica”. Dzięki temu wszystkie klasy w szkole wyposażone są dziś w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, komputery, projektory, tablice interaktywne oraz monitory. Multimedia pozwalają na korzystaniepodczas lekcji z materiałów dostępnych w Internecie w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie do zajęć animacji i zdjęć z użyciem urządzeń interaktywnych pomaga zrozumieć przez uczniów abstrakcyjne tematy i zagadnienia poprzez użycie konkretnych przykładów w atrakcyjnej formie graficznej. Multimedia służą wsparciu procesu dydaktycznego naszych uczniów, pozwalają im w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i z większym zaangażowaniem pracować na lekcjach, pozytywnie wpływają na koncentrację i współpracę. Przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia oraz uatrakcyjniają lekcje.