PASOWANIE PIERWSZAKÓW

pierwszaki

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka oraz jego rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara, aby sprostać nowym obowiązkom. Chce wśród nowo poznanych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia pierwszaków do szkolnej rodziny, tzw. ślubowanie. Taka właśnie uroczystość miała miejsce 10 listopada 2015 roku w naszej szkole. Prowadziła ją przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, uczennica klasy V Wiktoria Sopata. Na wstępie ,razem z koleżanką z klasy VI Dominiką Kubiak, powitały zaproszonych gości, panią dyrektor Barbarę Kozłowską, nauczycieli, uczniów, rodziców. Szczególnie ciepło i serdecznie powitały pierwszoklasistów. Następnie pierwszaki przedstawiły program artystyczny przygotowany wspólnie ze swoją wychowawczynią Mirosławą Koładą. Mimo stresu związanego z publicznym występem świetnie sobie poradziły. Oprócz zaprezentowanych umiejętności wokalnych i recytatorskich wykazały się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, ruchu drogowego i ekologii. Potem nastąpił najważniejszy punkt tej uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie złożyli ślubowanie na flagę państwową. Ślubowali, że będą pilnie się uczyć i kochać swoją ojczyznę. Każdy z nich został też pasowany dużym ołówkiem przez panią dyrektor na pełnoprawnego ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Otrzymali również upominki od zaproszonych gości, rodziców i uczniów klasy VI. Na koniec uczniowie razem z wychowawczynią i rodzicami udali się pod szkolne drzewko , na którym zawiesili listki ze swoim zdjęciem. Wyjątkowy w życiu pierwszaków dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

tablicsa