PRZECIWDZIAŁANIE ZAŻYWANIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącego przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci.

list gis