Rada rodziców

Przewodnicząca – Monika Dobruszek

Zastępca – Anna Waleska

Skarbnik – Edyta Prill

Sekretarz – Katarzyna Nosek

Komisja rewizyjna – Beata Kozioł, Anna Krześniak, Monika Kaźmierska, Krystian Wojtyś, Anna Fic.