Rada rodziców

Przewodnicząca – Katarzyna Nosek

Zastępca -  Anna Krześniak

Skarbnik – Monika Jadczak

Sekretarz - Katarzyna Jarząb

Komisja rewizyjna - Anna Polit, Edyta Prill, Mariola Podgórska, Mariola Tomczyk, Magdalena Banasik, Izabela Kompa

 

Rada Rodziców informuje, że składka w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

50zł – za pierwsze dziecko

40zł – za każde kolejne

Składkę można wpłacać w sekretariacie szkoły

 

oraz przelewem na konto: RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GAŁKÓWKU-KOLONII

nr: 16 8781 0006 0040 0350 2000 0010 w tytule proszę wpisać Składka – Rada Rodziców oraz imię i nazwisko dziecka