ZDROWO ŻYJEMY

sniad

      W naszej szkole często organizuje się zajęcia profilaktyczne dla uczniów. Celem jest promowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z kontaktu z alkoholem, narkotykami, kształtowanie asertywnej postawy wobec różnych propozycji radzenia sobie z napięciem, stresem. Szkoła bierze czynny udział w programach „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. W ciągu całego roku szkolnego promuje się zasady zdrowego żywienia. W ramach Dnia Zdrowego Śniadania, który obchodzony jest 8 listopada, w placówce postanowiono przygotować wielkie, zdrowe śniadanie. W poniedziałek, 9 listopada wszystkie klasy wraz z wychowawcami przygotowały zdrowe kanapki, przekąski i sałatki, aby następnie zasiąść do wspólnego, szkolnego posiłku. Była to świetna zabawa, ale przede wszystkim uczniowie zrozumieli jak ważne jest jedzenie tego pierwszego posiłku, który daje nam moc i energię, a także pomaga lepiej skoncentrować się podczas całego dnia.